Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dostępność

  • Deklaracja dostępności

   2021-10-31 22:58:30

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w...

  • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

   2021-10-31 22:55:20

  • Koordynator ds. dostępności

   2021-10-31 22:54:12

   Koordynator ds. dostępności w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:Renata Skrzypczak-Piotrowskatel. (62) 736-51-39